Logo e disegno “Vini Fossaroli dal 1969″

schermata_logo

Logo definitivo

disegno_1

disegno_2

disegno_3

disegno_4

IMG_7961IMG_7962IMG_7963Disegno definitivo sul muro del locale


Recent Portfolios